NEWS

"Zaranžovanie a prekomponovanie autorských skladieb a ich verejné uvedenie podporil z verejných zdrojov formou dotácie Fond na podporu umenia"

"S finančným príspevkom Hudobného Fondu"